Priser og tilskud

 

Priser pr. 20.3.2018

Alle priser er opgivet i DKK

Dette er priser på de mest almindelige behandlinger. Det er altid nødvendigt, for at kende de nøjagtige omkostninger ved en behandling, at få vurderet det af tandlægen. Så kan vi lave et overslag, der giver et mere retvisende billede af omkostninger ved behandlingen.

 

Flerfladet plastfyldning på lille kindtand (præmolar) på 2 flader 818 - 1.050 kr.

    

Flerfladet plastfyldning på stor kindtand (molar) i undermund på 3 flader 1.400 - 1.600 kr.

   

Krone af metal med påbrændt porcelæn i stor kindtand (molar) i undermund (uden stifter og opbygning) 5.200 - 6.150 kr.

   

Rodbehandling i fortand, overkæbe (eksklusiv fyldninger) 1.290 - 1.700 kr. ekskl.  evt. forudgående nødbehandling.

   

Rodbehandling i 2 kanaler 1.440 - 2.150 kr. ekskl.  evt. forudgående nødbehandling.

    

Rodbehandling i 3 kanaler, kindtand i undermunden (eksklusiv fyldninger) 1.950 - 3.009 kr. ekskl.  evt. forudgående nødbehandling.

    

Bro 3 led (erstatning for lille kindtand i overmunden af metal med påbrændt porcelæn uden stifter og opbygning) 16.750 - 17.500 kr.

   

Operativ fjernelse af tand 675 - 1.900 kr.

    

Operativ fjernelse af visdomstand (ikke ekstraktion) 1.475 - 3.000 kr.

   

En lokalbedøvelse 273 kr.

 

Priser på faste ydelser efter overenskomst med det offentlige

Sygeforsikringen Danmark

Er du medlem af sygeforsikringen "Danmark" får du 100% tilskud til undersøgelse, tandrensning og forebyggende behanding hvis du er mellem 18-25år.

Sygeforsikringen giver tilskud til en lange række af tandbehandlinger - se om det giver for dig i linket herunder.

 

 

Tilskud til kontanthjælps- og uddannelseshjælpmodtagere

Patienter er berettigede til tilskud, når de modtager ydelser efter lov om aktiv socialpolitik, og såfremt denne ydelse svarer til integrationsydelses-, uddannelseshjælps- og kontanthjælpsniveauet.